Vàng - Kim Cương - Đá Quý


1. Thủ tục cầm Vàng - Kim Cương - Đá quý:

+ Mang tài sản đến Phòng giao dịch Bảo Long để thẩm định giá trị và làm hợp đồng nhận tiền liền tay

+ Thẩm định qua tư vấn điện thoại có nhân viên đến thẩm định và làm hợp đồng tại nhà

2. Ưu điểm:

+ 5 phút có tiền

+ Vay đến 90% giá trị

+ Định giá cao

+ Có nhân viên tư vấn, thẩm định và làm hợp đồng tại nhà

096666 1900