Nhà đất


1. Điều kiện cầm nhà đất :

+ CMND / CCCD, Sổ hồng , giấy tờ pháp lý liên quan tới tài sản (Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân , trước bạ nhà đất , sơ đồ bản vẽ , ...)

2. Thủ tục cầm nhà đất :
+ Mang giấy tờ liên quan đến Phòng giao dịch của Bảo Long thẩm định giá

+ Thẩm định tài sản thực tế cùng đội ngũ nhân viên Bảo Long

+ Làm hợp đồng giải ngân ngay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay trong ngày

+ Thẩm định qua tư vấn điện thoại có nhân viên đến thẩm định và làm hợp đồng tại nhà

3. Ưu điểm:

+ Trong ngày có tiền

+ Vay đến 90% giá trị

+ Định giá cao

+ Có nhân viên tư vấn, thẩm định và làm hợp đồng tại nhà

096666 1900