Laptop

Ngày đăng: 02-03-2022 04:23:32

1. Thủ tục cầm laptop:

+ Mang laptop đến Phòng giao dịch Bảo Long để thẩm định giá trị và làm hợp đồng nhận tiền liền tay

+ Thẩm định qua tư vấn điện thoại có nhân viên đến thẩm định và làm hợp đồng tại nhà

2. Ưu điểm:

+ 5 phút có tiền

+ Vay đến 90% giá trị

+ Định giá cao

+ Có nhân viên tư vấn, thẩm định và làm hợp đồng tại nhà


Bài viết liên quan

096666 1900