Quy định dành cho khách hàng
Điều 1:
Tài sản đem đến cầm tại DỊCH VỤ CẦM ĐỒ BẢO LONG là hợp pháp, hợp lệ , Chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước về tài sản mang đi cầm
Nếu vật cầm đồ mà do lừa đảo mà có thì phải chịu bồi thường toàn bộ vốn vay và lãi cho DỊCH VỤ CẦM ĐỒ BẢO LONG và các chi phí phát sinh khác .
 
Điều 2:
Lãi suất, số tiền cầm và thời gian cầm đã được thông báo khi đến cầm và đồng ý.
Chấp hành đúng quy định do DỊCH VỤ CẦM ĐỒ BẢO LONG quy định .
 
Điều 3:
Nếu nhờ người khác chuộc phải mang viết giấy ủy quyền & kèm chứng minh nhân dân photo của người cầm 
 
Điều 4:
Thanh toán lãi suất hàng tháng đúng ngày. Sau 07 ngày khi hết hạn cầm đồ mà không đến đóng lãi hoặc chuộc lại thì bên DỊCH VỤ CẦM ĐỒ BẢO LONG có quyền tiến hành thanh lý tài sản cầm cố để thu hồi vốn và lãi. Bên khách hàng không được khiếu nại hoặc yêu cầu bất cứ điều kiện gì.
 
Điều 5:
Trong trường hợp mất hợp đồng cầm đồ, phải đến báo ngay cho DỊCH VỤ CẦM ĐỒ BẢO LONG biết. Nếu báo không kịp thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thiệt hại nếu có. Khi đến chuộc hoặc đóng lãi phải mang theo CMND.
 
Điều 6:
Bên khách hàng cam kết có trách nhiệm làm các thủ tục cần thiết để sang tên tài sản thế chấp cho người mua tài sản thanh lý
 
Điều 7:
Hợp đồng cầm đồ được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau,được hai bên đồng ý và ký tên.
 
Điều 8:
Hợp đồng cầm đồ cò hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn cầm cố.